Kako biste dobili ponudu na e-mail, molimo Vas pročitajte i odobrite opće uvjete.

Uplatom ugovorene cijene na račun tvrtke LINGUA FRANCA, za poduke i prevodilaštvo j.d.o.o. (u daljnjem tekstu Centar) prihvaćate sljedeće opće uvjete suradnje:

Obaveze Centra

Centar za strane jezike je obvezan osigurati prostor, sredstva i vrijeme za kvalitetno obavljanje nastave prema ugovorenom  programu tečaja, održavati nastavu u skladu s planom i rasporedom sati, a po završetku organizirati polaganje ispita za provjeru znanja.

Obaveze Polaznika

Kako bi stekao predviđeno znanje, polaznik je obvezan redovito pohađati nastavu, izvršavati svoje obveze predviđene tečajem te nabaviti udžbenike i sredstva za rad.

Samovoljni prestanak pohađanja tečaja prije kraja ugovorenog tečaja Polaznika ne oslobađa obveze plaćanja cjelokupnog ugovorenog iznosa.

Pravo na pohađanje nije prenosivo, tj. prestankom pohađanja tečaja prije kraja programa Polaznik ne može ustupiti svoje mjesto trećoj osobi.  

 

Centar zadržava pravo skraćivanja satnice u dogovoru s polaznicima ako se u odabranu grupu ne upiše više od četiri polaznika.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će eventualne sporove proizašle iz ovog Ugovora rješavati sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće, nadležan je sud u Zagrebu.

  Uvjeti - Sve