Marko Miličić

Marko Miličić

Japanski

Marko je naš stručnjak za japanski jezik. Nakon 5 godina učenja japanskog, preselio se u Japan kako bi studirao jezik i kulturu na Sveučilištu u Tsukubi. Kao dio programa, nije učio samo japanski jezik iz lingvističke perspektive već i iz pedagoške i kulturološke. Budući da je u Japanu živio 5 godina, završio studij  koji je imao naglasak na strukturu i podučavanje japanskog jezika, mi bismo rekli da je savršen izbor  za profesora japanskog jezika.

  Naš tim - Sve