Svi tečajevi su plativi putem transakcijskog računa avansno u cijelosti  ili u dva obroka – jedan prije početka tečaja i drugi prije slanja diplome na kućnu adresu.

  Često postavljana pitanja - Sve